چه ویژگی هایی مارا متمایز میکند

هیأت علمی جوان و پویا

دانش آموختگان دانشگاه‌های فارغ التحصیل

دانش آموختگان برترین دانشگاه‌ها

دانش آموختگان دانشگاه‌های فارغ التحصیل

نخبگان حقوقی

دانش آموختگان دانشگاه‌های فارغ التحصیل

اخبار و اطلاعیه های محبوب

توصیه های یک سردفتر در خصوص قرارداد پیش فروش ساختمان دپارتمان دعاوی ثبتی و ملکی ≫ ۱۰ دی ۱۳۹۶ مفید 0

تیم پشتیبانی ما

دکتر علی محمدی سرپرست دپارتمان دعاوی حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری دکتری حقوق از دانشگاه منچستر

دکتر امین قادری سرپرست دپارتمان دعاوی بین‌المللی

دکتر محمدرضا مرادی پشت‌دربندی سرپرست دپارتمان دعاوی کیفری

دکتر عبدالوهاب پیری سرپرست دپارتمان دعاوی ثبتی و ملکی

دکتری حقوق ثبت و استاد دانشگاه