اخبار و اطلاعیه ≫ توصیه های یک سردفتر در خصوص قرارداد پیش فروش ساختمان

بر اساس قانون ، هر قراردادی به هرعنوان که به موجب آن مالک رسمی زمین (پیش فروشنده) متعهد به احداث بنا یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین با هرنوع کاربری در مقابل پیش خریدار گردد را قرار داد پیش فروش ساختمان می گویند.

ایران اکونومیست - توجه داشته باشید در قرارداد بایستی پلاک و مشخصات ثبتی ملک ، نشانی ، تعداد اتاق ، شماره طبقه ، واحد ، پارکینگ ، نوع کاربری و مساحت کل عرصه و اعیان ، همچنین مصالح ساختمانی و سیستم گرمایش و سرمایش ، تماما به طور دقیق قید گردد. این موارد باید براساس پروانه ساخت و شناسه فنی هرواحد باشد.

مبلغ قرارداد ، میزان قسط ، تعداد قبوض اقساطی و زمان تحویل باید در قرارداد تصریح گردد.

تنظیم قرارداد پیش فروش در صلاحیت دفترخانه های اسناد رسمی و تنظیم صورت جلسه مقدماتی در صلاحیت بنگاه های املاک میباشد.

تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان نیاز به ارائه گواهی مالیاتی از طرف پیش فروشنده ندارد و صرفا حق التحریری خاص به آن تعلق می گیرد.

میزان خسارت تاخیر پیش فروشنده در انجام دادن تعهداتش در قرارداد تعیین می گردد. اما چنانچه طرفین به مبلغی بیشتر توافق کنند این توافق معتبر است.

طرفین می توانند در نحوه ی پرداخت اقساط توافق نمایند اما باید توجه کنند حداقل ۱۰ درصد بها ، همزمان با تنظیم سند قطعی قابل وصول خواهد بود و نمی توانند خلاف آن توافق نمایند.

پیش خریدار می تواند پرداخت باقی مانده اقساط را منوط به تایید مهندس ناظر ساختمان کند.

شایان ذکر است پیش خریدار به نسبت اقساطی که پرداخت نموده مالک ملک پیش فروش شناخته می شود.

پیش فروشنده فقط با رضایت همه ی مالکان می تواند تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات خود را به دیگری واگذار نماید.

*سردفتر اسناد رسمی امیدعلی افریخته

دپارتمان دعاوی ثبتی و ملکی   ۱۰ دی ۱۳۹۶